POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy.

Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych jest:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
„Mercus Bis” sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 33,  32-020 Wieliczka
NIP 644-29-53-467
Adres punktu sprzedaży i do korespondencji:
Ul. Kosiarzy 7, 30-731 Kraków
dalej zwana Administratorem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane?
Państwa dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach marketingowych i handlowych. Dane podlegają profilowaniu w celu przedstawienia najbardziej korzystnej i dopasowanej do Państwa preferencji oferty oraz dokonywania analiz, które pozwolą udoskonalać nasze usługi i maksymalnie personalizować komunikację.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
Dane przetwarzane są w celu wystawiania faktur oraz w celach księgowyh lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora w wypadku wyrażenia stosownych zgód, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Jakie są Państwa prawa w stosunku do danych?
Dane osobowe będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres 30-731 Kraków, ul. Kosiarzy 7 lub telefon 12 278 34 33

Kraków, dnia 25 maja 2018